Menu

Tuyển dụng

  • TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

    TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

    TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG * Mô tả công việc - Xếp hàng, trả hàng cho khách, làm các công việc khác theo yêu cầu * Số lượng: 02 * Yêu cầu - Có sức khỏe, trung thực, nhanh nhẹn *...
  • TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG

    TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG

    * Mô tả công việc - Bán hàng, làm các nghiệp vụ kế toán thương mại * Số lượng: 01 * Yêu cầu - Trình độ: Từ trung cấp trở lên - Giao tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn - Ưu tiên ứng viên...